Bel met Irene: 06 – 10 20 81 28
Volg Irene via social media:
Title Image
Home  /  Referenties

Referenties

“Alle medewerkers van het bedrijfsbureau van Ambiq hebben de door Irene Westendorp verzorgde training Aandacht gevolgd. Onder het bedrijfsbureau vallen verschillende afdelingen en de medewerkers waren in verschillende groepen ingedeeld. Iedere groep heeft 3 ochtenden de training gevolgd. De training “Aandacht” stond geheel in het teken van het oefenen en aanleren van communicatieve vaardigheden welke bijdragen aan hoe op een beleefde, behulpzame, professionele en enthousiaste manier datgene uitstralen en uiten waar het bedrijfsbureau alsmede Ambiq voor staan. Dus alles in het teken van klantgerichtheid en ambassadeurschap. Het was prettig om onder leiding van Irene kennis en ervaring met collega’s te delen en nieuwe inzichten te krijgen. Iedere afdeling van het bedrijfsbureau kan met de ingevulde Belbin aan de slag en kijken waar de kwaliteiten van een ieder liggen. Ik heb Irene ervaren als een enthousiaste en betrokken trainer met kennis van de materie”.

Roy Nijhuis – Manager Facilitaire Zaken Ambiq

 

“Dit najaar zijn we met het team gastdames gestart met het traject “Verbinding”. Een individuele intake en een observatieronde gingen aan de training vooraf. De training zelf bestond uit drie bijeenkomsten van één dagdeel waarbij de thema’s klantgericht en zakelijk telefoneren, gesprekstructuren, enthousiasme uitstralen, professioneel “nee” verkopen, klachtafhandeling, ruis, referentiekaders, actief luisteren, signaalfunctie etc. aan bod zijn gekomen.
Het team gastdames heeft genoten van de “Verbinding”, te meer door toe doen van de trainer. Haar enthousiasme en flair werken heel aanstekelijk. Kortom een aanrader!”

Els Oonk – Directeur Bedrijfsbureau Ambiq

“Wij hebben als intaketeam van Jarabee de training ” Ik als ambassadeur” gevolgd en zijn ons meer bewust geworden van het belang van onze eigen sociale zakelijkheid. We weten nu welke houding we hierin kunnen aannemen, passend bij een ieder van onszelf. Dit resulteert regelmatig in een nieuwe hulpaanvraag bij Jarabee. We kunnen nu het hulpaanbod van Jarabee in een gesprek met verwijzers goed uitleggen en uitdragen. We zijn als intaketeam door de training bewuster geworden dat we zelf ook een financiële plek innemen in de organisatie.”

Petra Hummel, Medewerkster Aanmeldbureau Jarabee

“Irene heeft de trainingen telefonische acquisitie en verkopend adviseren gegeven aan de adviseurs werkgeversdienstverlening van Werkplein Twente. Ik ben zeer enthousiast over haar manier van aanpak. Ze denkt mee, levert maatwerk, heeft uitstekende kennis van de arbeidsmarkt en kent de cultuur in Twente. Ze is duidelijk, heeft praktijk gerichte voorbeelden en kan op een enthousiaste manier kennis overdragen. Ook de adviseurs zelf zijn erg te spreken over haar manier van training geven en vonden de trainingen waardevol en leerzaam.”

Danielle Brouwer – Manager Werkgeversdienstverlening, UWV Werkbedrijf

Inmiddels 6 trainingen van 2 dagdelen verder en de evaluaties uit de groepen ambulante ondersteuning van Zozijn liegen er niet om. Het doel was de medewerker ondersteunen in het zich eigen maken van enige commerciële eigenschappen en hiervoor een scherp oog ontwikkelen voor zowel de interne als externe gesprekspartner. Er wordt hoog gescoord op de rol van de opleider; Irene Westendorp. Een enthousiaste opleider, zeer kundig, praktijkgericht en zeer inspirerend zijn benamingen die haar worden toegedicht. De deelnemers geven aan veel inzicht te hebben gekregen in hun eigen rol tijdens het gesprek en het belang van goed luisteren en doorvragen. Door maatwerk te leveren en deelnemers naast kennis veel te laten oefenen kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde training. Hierdoor is Zozijn een groep medewerkers rijker die op een sprankelende manier de gesprekspartner nieuwsgierig en enthousiast kan maken voor onze mooie organisatie Zozijn! In het nieuwe jaar starten we eveneens met de training ambassadeurschap voor onze medewerkers van Kind&Jeugdhulp. Een geaccrediteerde training voor de registratie in het SKJ maar zeker niet onbelangrijk een verrijking voor onze medewerkers. 

Ria Tijhaar – Beleidsmedewerker Opleidingen Zozijn

Irene is eerlijk, recht door zee, durft te zeggen waar het op staat, kan horen wat de ander wil vertellen, denkt constructief mee met de organisatie, is flexibel en toegankelijk.

Geesje Oosting – Helios

Tijdens de training “Ambassadeurschap” veel geleerd en goede adviezen gekregen. Hoop in de toekomst op verdere vruchtbare samenwerking.

Mandy Boosten – MeanderGroep

“Irene heeft een bijzonder leerzame en leuke training verzorgd voor het Ondernemersloket van de gemeente Enschede. Onder de naam “Aandacht” heeft Irene ons getraind op het versterken van onze gespreksvaardigheden. Met heel praktische tips en oefeningen heeft ze ons laten ervaren wat échte aandacht voor je gesprekspartner kan doen voor je klant maar ook voor jezelf. We hebben er veel van geleerd wat we meteen in de praktijk kunnen toepassen. Daarnaast hebben we ook veel plezier aan de training beleefd!”

Nicole Verzijl – Afdelingshoofd Ondernemersloket, Gemeente Enschede 

 

“Irene heeft bij de gemeente Enschede het team Adviseurs Werk in 4 groepen getraind in verkoop-, acquisitie- en ambassadeurschapsvaardigheden.
Wat maakt dat Irene een goede trainer is en daadwerkelijk meerwaarde brengt met haar training is de wijze waarop zij de stof in haar training aanbiedt: omkleed met praktijkvoorbeelden passend bij het niveau van de groep, met veel concrete oefeningen die makkelijk vertaalbaar zijn naar de praktijk van alle dag en rekening houdend met het niveau van het individu/de groep. Ik kan haar daarom van harte aanbevelen.”

Anja Schievink – Branchecoördinator Zakelijke dienstverlening, horeca en detailhandel, Gemeente Enschede

Irene heeft een deel van de medewerkers van ons bewindvoerderskantoor getraind in een goede communicatie met onze verwijzers en samenwerkingspartners. Irene deed dat op een leuke, inspirerende manier. Met haar enthousiasme heeft ze ons geholpen om betere ambassadeurs van GSBB te zijn. Ze had zich goed verdiept in ons werk en belevingswereld, waardoor we er met elkaar in slaagden een praktische vertaling van het geleerde te maken. Irene doet haar werk energiek, creatief en onderhoudend. Ze is een goede trainer.

Corno van Renssen, directeur GSBB Stichting voor Beheer en Bewindvoering

“Irene heeft een leerzame professionele training (dagdeel) verzorgd voor het welzijnsteam in Oldenzaal.
Middels de GPS brainstorm methode is er een concrete start gemaakt om buiten de bestaande kaders, creatief te leren denken met het doel te innoveren. Resultaat van het intensieve dagdeel zijn acties zowel op korte als lange termijn.
Passend bij de werkhouding van Irene:
Accuraat, passie voor het vak, goed voorbereid, flexibel, prettig in omgang, scherp in het analyseren van processen en aandacht voor de training van A t/m Z.”

Gineke Annink – Locatie Manager Impuls Oldenzaal

“Irene heeft vier teams van de unit Aanmelding en Diagnostiek getraind. In deze training heeft ze met deze teams gewerkt aan ambassadeurschap en ondernemerschap in de zorg. Het waren leerzame, enthousiasmerende en vruchtbare dagen die hebben geresulteerd in een paar mooie actieplannen. Men is zich er nu nog meer van bewust dat alle medewerkers ambassadeurs zijn en dat ook in de zorg ondernemerschap een belangrijk onderwerp is.”

Jantien de Vries – Unitmanager Aanmelding en Diagnostiek, Koninklijke Kentalis

“Irene heeft voor het Adviescentrum voor Communicatie een training verzorgd over het zien van kansen (koopsignalen), hoe de klant aan te spreken, hoe doelen te stellen en op welke manier dit vorm te geven. De inhoud van de cursus sloot prima aan bij onze (van te voren opgestuurde) aandachtspunten. Dit kwam ook steeds terug tijdens de training. Irene deed dit op een zeer voortvarende, enthousiaste en voortdurend aansluitende manier. Hier bleek steeds hoeveel kennis van zaken ze heeft en heeft ze ons enthousiast gemaakt en geholpen om ook vervolgstappen te zetten. Kortom: Een inspirerende boeiende training die nog steeds in ons werk terugkomt!”

Herma Arends – Deskundige Totale Communicatie / Coördinator AvC / Kenniscoördinator ACVB, Koninklijke Kentalis

“Irene heeft 2 workshops gegeven om mijn adviseurs te helpen bij het ontwikkelen van hun verkoopskills. Dat heeft zij op uitstekende en plezierige wijze gedaan. Helder verhaal met mooie praktische voorbeelden en veel interactie met de groep. Ik kan iedereen Irene aanbevelen gebruik te maken van haar kennis, kunde en ruime ervaring”.

Luc Bannink – Eigenaar at.groep

Prettige verkoopcursus gehad, met op maat gepresenteerd lesmateriaal. Zeer zeker aan te bevelen”.

 

Koen Mulder – Partner and Chief Product Development, Raw Milk Company

Ons team heeft een training gevolgd waarbij rollen duidelijk zichtbaar zijn geworden. De juiste man/vrouw op de juiste plek kunnen inzetten en daardoor efficiënter en effectiever kunnen werken. Hierdoor zit een ieder meer op zijn plek en is gemotiveerder om als team de gestelde doelen te bereiken. Irene doet dit met een dusdanige “Twentsche” flair en overtuiging waarbij ze iedereen in de juiste stand krijgt en vervolgstappen een vanzelfsprekendheid zijn en worden.”

Arnoud Berghuis – Eindverantwoordelijke Werkplein Twente, Hengelo

“In maart 2015 heeft mijn team naar mij uitgesproken ondersteuning te wensen op het thema ‘Professioneel kunnen trainen’; het zelf verzorgen van trainingen voor groepen onbekende jongeren met 15 deelnemers of meer. Samen hebben we besloten daarvoor op zoek te gaan naar een extern bureau die ons daarmee kan helpen. Op advies van een aantal samenwerkingspartners van Werkplein Twente ben ik in contact gekomen met Irene en heb ik haar de vraag gesteld of zij mogelijkheden ziet om mijn team te ondersteunen hun competenties en trainingsvaardigheden te versterken. Dit contact met Irene was een heel prettige; doordat Irene scherpe en vooral ook de juiste vragen stelde, hebben wij snel concreet kunnen krijgen welke behoefte er in het team was.  Na het inventariserende gesprek is een offerte uitgebracht die precies aansloot bij onze wensen en behoefte; minder dan een maand na het uitbrengen van de offerte is het traject ook daadwerkelijk kunnen starten. De training is door Irene zeer professioneel opgebouwd en er was een goede balans tussen individuele aandacht en het groepsproces. Gedurende de training, maar ook erna, heb ik een erg prettig contact gehad met Irene waarbij veel tijd en aandacht was voor mijn visie op de training, maar ook voor mijn visie op de teamontwikkeling. Ik stel het erg op prijs dat zij investeert in persoonlijk contact nazorg; dat heeft de resultaten van de training zeker een positieve bijdrage gegeven en heeft ons geholpen het geleerde ook te borgen in de praktijk.
De inzet van Irene en haar bedrijf Vendium wil ik zeker adviseren bij vraagstukken gericht op competentieontwikkelingen gelegen in het communicatieve vlak.”

Petra Weideveld – Coördinator Jongerenwerkloosheid/Leerwerkloket, Regio Twente

“Irene Westendorp heeft ons team Klantenservice een goede verkooptraining gegeven. Op maat, persoonlijk, deskundig en met respect heeft ze het team inzicht verschaft over hun optreden en wat er verbeterd kan worden. Elk teamlid is hiermee aan de slag gegaan, en het werpt zijn vruchten af. Juist in onze branche, de kinderopvang, is persoonlijk contact (dat kan per telefoon) en echte betrokkenheid cruciaal, alleen dat trekt ouders bij twijfel over de streep. Irene heeft de medewerkers tools aangereikt om de telefonische contacten te verbeteren om tot verkoop te komen. Het was goed samenwerken met Irene, ze leeft zich goed in en levert snel, goed en betaalbaar een aanbod van goede kwaliteit.”

Marijke Melsert – Divisiemanager Sam&ko Kinderopvang, Raster Groep

“Irene heeft ons team getraind in verkoop en onderhandeling. Met een fantastisch resultaat! We hebben meer inzicht in het ordenen van onze verkoopgesprekken en slagen er beter in een brug te slaan tussen de kracht van ons bedrijf en de behoeften van onze klanten. De belangrijkste les die we hebben geleerd: verkoop en ‘echt en authentiek blijven’ gaan prima samen.”

Tom Schooltink – Partner bij Oosterbreedte / Nieuwe Wending

“Het contact met Irene in de voorbespreking was prima. Zij is heel enthousiast en gemotiveerd om voor verschillende groepen een training op maat te maken. Wat zij afspreekt komt zij ook na. Reageert vlot via de mail op vragen en is duidelijk. De training is als heel zinvol ervaren. Ook bij de medewerkers die er in eerste instantie wat sceptisch tegenover stonden. Men heeft kort na de training een werkoverleg gepland waarin ook kritisch naar de onderlinge taakverdelingen is gekeken en acties uit voortkwamen. Zaken worden opener uitgesproken naar elkaar. Uiteindelijk was dit ook het doel van de training.

Kortom: alleen maar positief!”

Christa Cremer – Teamcoach afd. Kindergeneeskunde en Gynaecologie, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, Saxenburgh Groep

“Door haar enthousiasme en deskundigheid is de cursus boeiend van het begin tot het eind! Het werkt zeer motiverend! Een toppertje op het gebied van cursussen!”

Ko Besuijen – Directeur Pallia Zorgbureau 

“Irene heeft met haar creativiteit, spontaniteit, enthousiasme en hoge mate van verantwoordelijkheid de teamleiders en clustermanager van cluster 5 van De Twentse Zorgcentra regio Enschede een goede teamdag gegeven. De deelnemers werden uitgedaagd om zichzelf en elkaar kritisch te bekijken. De uitkomst van de dag was een pro actieve actielijst! Irene bedankt!”

Monique Zwiep – Clustermanager De Twentse Zorgcentra

Dankzij Irene’s kennis en enthousiasme, direct toepasbare ideeen opgedaan voor het werk van Arcon. Bedankt.”

Alice ten Dam – Adjunct Directeur Arcon

“Mijn een-op-een training bij Irene sloot perfect aan bij mijn wensen en vragen. Ze had alle aandacht voor mijn vraagstukken en stemde het programma hierop af. Daarnaast heeft Irene veel kennis en ervaring in de non-profitsector en kon ze met praktijkvoorbeelden de lesstof nog toegankelijker maken. Ik ben zeer tevreden en zou een training, al dan niet een-op-een, zeker aanraden.”

Emilie Bots-van der Grinten – Ambassadeur Ziekenhuisdiensten Jeeves 

“Irene was mijn coach toen ik in het spannende avontuur stapte om na 32 jaar werkzaam te zijn geweest in het speciaal onderwijs te gaan starten als zelfstandig uitvaartondernemer. Wat was het fijn om in die tijd gespiegeld te worden, je visie/missie helder te krijgen en je valkuilen en krachten te ontdekken. Ik was bij Irene in goede handen! We hebben fijne en verhelderende sessies gehad en dit traject heeft me enorm geholpen de juiste dingen te doen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Irene is een zeer deskundige professional en daarnaast gewoon een leuk en prettig mens. Het traject was voor mij bijzonder waardevol en heeft mij ‘body’ gegeven in mijn professionele én persoonlijke ontwikkeling. Dankjewel, Irene!”

Margaret Groeneveld – Uitvaartleidster en spreekster bij afscheid, Margaret Groeneveld Uitvaartzorg

“Irene is van onschatbare waarde voor elk bedrijf en iedereen met ambities en die niet bij de pakken neer wil gaan zitten, bijvoorbeeld bij ontslag. Ze weet waar het om draait, brengt het helder en vooral bruikbaar. Elke nieuwe medewerker van ons wordt door haar gescreend en getraind en is hierna aanzienlijk sneller rendabel. Dank Irene!”

Bart Hulshof – Directeur Eigenaar Oil Support Nederland

“Mijn training 1 op 1 is zeer goed bevallen. Irene speelt goed in op de persoonlijke wensen tijdens de 1 op 1 training.
Ik heb veel geleerd en kan haar zeker aanbevelen.”

Ronald Blokzijl – Projects & Maintenance Oil Support Nederland

“Ik heb een coaching traject gevolgd bij Irene vanuit Ik start smart van de Kamer van Koophandel. We hebben met name ingezet op acquisitie en marketing van mijn bedrijf. Ze heeft me hierbij enorm geholpen. Ik vond het met name heel prettig dat ze het traject zo aanpast dat het bij mij als persoon en mijn bedrijf past. Dat gaf mij heel veel vertrouwen. Ook heb ik het tussentijds contact, via telefoon of mail, als heel fijn ervaren. Irene heel erg bedankt voor je geweldige begeleiding en je interesse in mijn bedrijf en mij als persoon.”

Monica Luttikhuis – Eigenaar Roots for Happiness

“De training koud acquireren heeft mij en mijn collega’s de energie en het vertrouwen gegeven om ermee aan de slag te gaan. De maatwerktraining speelde goed in op onze vragen en verwachtingen, was interactief en bevatte de juiste verhouding theorie en praktijk. Vooral de vele voorbeelden uit de praktijk maken het levendig en ze geven bovendien de (on)mogelijkheden van koud acquireren goed weer. Tot slot kun je met Irene prettig en vlot zaken doen!”

Peter Wolters – Adviseur Duurzame Inzetbaarheid, Organisatieadviseur ZEGT

“De kleinschalige training koude acquisitie van Vendium heeft mij geholpen om alle aspecten van het kort en bondig communiceren met een duidelijke boodschap helder voor ogen te krijgen. Irene Westendorp was vanwege haar enthousiasme en kennis, maar vooral ook vanwege haar praktijkervaring een trainster die je snel weet mee te nemen en confronteert op momenten dat het noodzakelijk is. Ook de korte praktijkoefeningen maken snel inzichtelijk wat de do’s en don’t’s zijn tijdens verkoopgesprekken. Ik heb het gevoel dat wij de komende periode zeker vruchten zullen plukken op basis van deze training.”

René van der Buijs – Adviseur Duurzame Inzetbaarheid, Verandermanager ZEGT

“Irene heeft ons het inzicht gegeven om op verschillende, vernieuwde manieren met onze leads en prospects te communiceren. Ze deed dit op een gedreven, enthousiaste wijze waarbij ze de verbeterpunten duidelijk en respectvol weet te benoemen. Ze voelt aan wat er leeft en weet daar goed op in te springen. Ze geeft ruimte voor discussie tijdens haar training, zonder de rode draad uit het oog te verliezen, zodat leerdoelen eenvoudig bereikt worden.”

Michel Leussink – Senior Adviseur Skopos Rendementsbouwers

“Irene heeft het juiste gevoel voor koude acquisitie en weet dit erg goed over te brengen in haar trainingen. De trainingen zijn erg praktisch en ik kan het iedereen aanraden.”

Eric-Jan Smit – Eigenaar Taurus Automatisering BV

“De persoonlijke cursus “koud bellen” van Irene was zeer nuttig. Het handige aan de cursus is dat ze aan de ene kant de valkuilen goed inzichtelijk maakt. Het scheelt veel tijd als je dit zelf niet hoeft uit te vinden. Aan de andere kant komt ze met nuttige tips waardoor je scoringspercentage omhoog gaat. Dit gecombineerd met het feit dat Irene de cursus specifiek op haar klanten toespitst maakt het dat de cursus zichzelf binnen een mum van tijd terug verdiend.”

Johan Schultink – Vestigingsmanager Koers Oost Uitzendbureau Rijssen

“De één-op-één training van Irene Westendorp bleek een prettige en nuttige ervaring.
In een ongedwongen sfeer wordt vastgesteld op welke wijze de trainee het best geholpen kan worden op basis van de al bestaande ervaring, waarna waar nodig de kennis op deze gebieden uitgebreid en aangescherpt wordt. Het grote pluspunt is de persoonlijke ervaring van Irene waardoor zij duidelijk en bondig uit kan leggen op welke wijze koude acquisitie door de trainee het best kan worden toegepast en welke valkuilen vermeden kunnen worden.
Samengevat heeft de training een zeer positief effect op zowel de daadwerkelijke uitvoer van koude acquisitie, als de manier waarop de trainee koude acquisitie ervaart.”

Chris Nijboer – Intercedent Koers Oost Uitzendbureau Oldenzaal

Neem vrijblijvend contact met mij op
Volg Irene:

Ik kom graag met u in contact!

Bel met Irene: 06 – 10 20 81 28